206 ALLEGRA XXXIX

  1. Date of Birth26.2.2020
  2. Name206 Allegra XXXIX
  3. Father487 Siglavy Capra I
  4. Mother641 Allegra XXIV

In herd with other horses, socialized, not demanding.

For more info. please contact us.

Prodajna lista

…danes je v hlevu okoli 35 lipicancev. Vsi so vpisani v rodovniško knjigo potrjeno s strani priznane rejske organizacije ZRLS, Kobilarne Lipica in krovne organizacije Lipizzan International Federation (LIF).

206 ALLEGRA XXXIX
ŽREBETA – generacija 2022
207 STRANA XIX – coloured lipizzaner (brown)
921 FAVORY JADRANKA X – gelding
1,5-year old fillies
925 Thais XIV – sold