Thais

  1. Date of Birth02.05.2017
  2. Name072 Thais XXI
  3. FatherC. Allegra XLVI
  4. MotherThais IV

Prodajna lista

...danes je v hlevu okoli 40 lipicancev. Vsi so vpisani v rodovniško knjigo, potrjeno s strani priznane rejske organizacije ZRLS, Kobilarne Lipica in krovne organizacije Lipizzan International Federation (LIF).
letnik 2018(b)
3-letne žrebice in kastrat
DSC_0644
Thais
alegra
Plemenska kobila – Allegra