REJA LIPICANCEV

O pasmi Lipicanec

Pogoji za vpis konja v Rodovno knjigo lipicancev
V Rodovno knjigo lipicancev slovenske reje so lahko vpisani le konji lipicanske pasme:ki izpolnjujejo kriterije za presojo čistokrvnosti, usklajene in opredeljene v Statutu LIF,

  • katerih identiteta ni sporna,
  • katerih predniki po očetovi in materini strani so vpisani v isto rodovno knjigo, ali
  • katerih predniki po očetovi in materini strani so vpisani v rodovno knjigo druge(tuje) pristojne rejske organizacije,
  • ki izpolnjujejo vse pogoje, ki so v Republiki Sloveniji predpisani za registracijo plemenjakov in plemenskih kobil lipicanske pasme in njihovega potomstva.

Istovetnost konja
Preden je žrebec ali kobila vpisana v Rodovno knjigo je potrebno preveriti istovetnost živali. Organizacija pristojna za vodenje Rodovne knjige preveri:

  • izvor živali
  • barvo in znamenje živali
  • poreklo živali
  • podatke o oceni telesne gradnje in delovne sposobnosti

Izbira imena
Ime žrebeta določi organizacija, pristojna za vodenje Rodovne knjige v skladu s tradicionalno uveljavljenim sistemom poimenovanja, predpisanim z navodili, ki so sestavni del rejskega pravilnika.

Dosežki naše reje

Na mednarodni rejski razstavi in ocenjevanju lipicanskih konj na Slovaškem, leta 2002, je elitni plemenski žrebec Kobilarne Hosta, 54 Siglavy Gaeta II, zasedel prvo mesto v najvišji kategoriji – plemenski žrebci, in tako postal mednarodni šampion ter prvi Lipicanec slovenske privatne reje, ki se ponaša s tem naslovom

Plemenski žrebci, ki so doslej plemenili pri nas:

54 Siglavy Gaeta II
Siglavy Gaeta II
rojen 1993, Dob pri Ljubljani; po 349 Siglavy Drina XXXV,
mati 34 Gaeta II po 2556 Maestoso Jadranka.

001 Conversano Capriola XIV(Kobilarna Lipica)
C. Capriola XIV

rojen 1989, Lipica; po 662 Conversano Wera III,
 mati 670 Capriola XIV po 513 Neapolitano Batosta XXI.

209 Neapolitano Monteaura XIX(Kobilarna Lipica)
N. Monteaura XIX
rojen 1997, Lipica; po 973 Neapolitano Capriola XIV,
mati Monteaura XIX po 321 Favory Dubovina

487 Siglavy Capra I
siglavy capra I
Rojen 2005, Kobilarna Hosta, o:54 Siglavy Gaeta II,
m:44 Capra I m.o.:917 Maestoso Caprice VII

213 Favory Trompeta XXXV (Kobilarna Lipica)
favory trompeta
Rojen 1997, Lipica, o:Favory Capriola XIV,
m:Trompeta XXXV, m.o.:Maestoso Allegra XXII

103 Maestoso Bonadea XIV (Kobilarna Lipica)
maestoso bonadea
Rojen:1993, Lipica, o:580 Maestoso Monteaura,
m:836 Bonadea XIV, m.o.:496 Pluto Dubovina VI

859 Neapolitano Allegra XXVI (Kobilarna Lipica)
neapolitano allegra
Rojen:1984, Lipica, o:358 Neapolitano X Primavera,
m:Allegra XXVI, m.o.:Neapolitano Capriola V